Töö nr 5. lk 50 Õuna viljaliha rakkude vaatlus

Töövahendid:Mikroskoop, alusklaas, katteklaas, prepareerimisnõel, klaaspulk, tindi vesilahus, tükk küpse õuna viljaliha.
Töö käik: Kraapisime prepareerimisnõelaga veidi õuna viljaliha alusklaasile ja hõõrusime selle nõelaga laiali. Nüüd tilgutasime klaaspulgaga õuna viljalihale 2 tilka tindi lahust ja lasime preparaadil 2 minutit värvuda. Seejärel valmistasime ajutise preparaadi ja mikroskopeerisime seda.
Pilt:
oun.jpg
Autorid: Siim Sirel, Artur Leete (11.c)