Töö nr 8. lk 14 Šampooni toime õlile

Töövahendid: Alusklaasid, klaaspulk, õli, vesi, šampoon
Töö käik: Tilgutasime kahele alusklaasile klaaspulgaga tilga õli, pesime esimest alusklaasi veega, teist aga šampooniga. Mikroskopeerisime mõlemaid katseklaase.


šampooniga pestud katseklaas
sampoon1.jpg

veega pestud katseklaas
sampoon2.jpg
Autorid: Siim Sirel, Artur Leete (11.c)