Töö nr 1. lk 12 Hüdrofiilsus

Töövahendid: Mikroskoop, alusklaas, katteklaas, klaaspulk, silmapipett, vesi, tärklis.
Töö käik: Puistasime klaaspulgaga alusklaasile veidi tärklist, lisasime tilga vett ja katsime preparaadi katteklaasiga. Mikroskopeerisime.

Pilt:
hydrofiilsus.jpg
Autorid: Siim Sirel, Artur Leete (11.c)