Töö nr 36. lk 62 Kärbse tiiva ehitus

Töövahendid:Mikroskoop, alusklaas, katteklaas, pinsetid, klaaspulk, vesi, surnud kärbes.
Töö käik: Rebisime pintsettidega ettevaatlikult surnud kärbselt tiiva ja asetasime selle alusklaasile. Tilgutasime sellele klaaspulgaga 2 tilka vett ja katsime katteklaasiga. Mikroskopeerisime.

Pilt:
karbes.jpg
Autorid: Siim Sirel, Artur Leete (11.c)