Töövahendid: mikroskoop, taime leht, alusklaas, katteklaas, prepareerimisnõel, silmapipett, vesi.
Töö käik: võtsime taime lehe ning eemaldasime imeõhukese koe tüki prepareerimisnõela abil. Asetasime lehe tüki alusklaasile, tilgutasime vett ning panime peale katteklaasi. Vaatlesime preparaati läbi mikroskoobi.


Autorid: Helena Kirsipuu, Hanna Läänemets, 11. b