Töövahendid:Mikroskoop, alusklaas, katteklaas, silmapipett, žilett, vesi, korgist pudelikorgi tükid.
Töö käik: Võtsime korgitüki, asetasime selle alusklaasile ja lõikasime sellest žiletiga mitu õhukest lõiku. Valisime välja sellise lõigu, millest valgus läbi paistis. Tilgutasime sellele silmapipetiga tilga vett ja valmistasime ajutise preparaadi. Mikroskopeerisime.


Pilt:
kork.jpg
Autorid: Siim Sirel, Artur Leete (11.c)