Töövahendid: kartul, mikroskoop, prepareerimisnõel, alusklaas, katteklaas, silmapipett, vesi, joodilahus.
Töö käik: võtsime kartulimugula ning eemaldasime prepareerimisnõela abil imeõhukese tüki kudet. Asetasime selle alusklaasile, tilgutasime peale vett või joodilahust ning panime peale katteklaasi. Uurisime preparaati läbi mikroskoobi. Nägime leukoplaste.Autorid: Helena Kirsipuu, Hanna Läänemets, 11.b