Töö nr. 30 lk. 60 Rasvkoe ja rasvarakkude ehitus


Töövahendid: Mikroskoop, alusklaas, katteklaas, žilett, filterpaber, prepareerimisnõel, tükike värsket seapekki.
Töö käik: Võtsime pekitüki ja lõikasime sealt hästi õhukese jupi, mille asetasime alusklaasile. Katsime lõigu katteklaasiga, millele omakorda panime peale filterpaberi ja surusime pöidlaga ettevaatlikult katteklaasile. Saadud preparaati mikroskopeerisime nii väikse kui suure suurendusega.
Pildid:
Väike suurendus:
rasv1.jpg

Suur suurendus:
rasv2.jpg

Autorid: Leida Pello, Liisa-Henriette Allikas