Töövahendid: mikroskoop, tomat, alusklaas, katteklaas, prepareerimisnõel, vesi, silmapipett.
Töö käik: võtsime tomati ning eemaldasime prepareerimisnõela abil sellelt väikese tüki viljaliha. Asetasime selle alusklaasile ning lisasime silmapipetiga tilga vett. Asetasime peale katteklaasi ja vaatasime preparaati läbi mikroskoobi. Nägime kromoplaste ja juhtkoe rakke.

Autorid: Hanna Läänemets ja Helena Kirsipuu, 11. b