Bioloogia katsed


Gustav Adolfi Gümnaasium
11.D
Leida Pello, Liisa-Henriette Allikas
õpetaja: Helina Reino


Õpetaja andis meile ülesandeks teha bioloogia tunnis laborotoorseid töid. Me saime valida mitmete erinevate tööde vahel ning tegemiseks oli aega 5 õppetundi, kasutada saime koolis olevaid mikroskoope. Katsed pärinevad Urmas Kokassaare raamatust "Laboratoorsete tööde kogumik gümnaasiumile". Katseid tehes nägime, et ise katseid sooritades jäi materjal paremini meelde ja oli arusaadavam kui õpetajat klassi ees kuulates. Valmis preparaadid pidime paberile joonistama ning õpetajale esitama, kuna joonistatud pildid ei sarnanud väga nähtuga, otsustasime katsetada pildistamist tavalise digikaameraga. Tulemus oli üllatavalt hea ning identne nähtuga ja kui esitasime tööd õpetajale, soovitas ta osaleda Koolielu konkursil. Antud konkursi töö katsed pärinevad 11. klassi õpilastelt.

Allolevas videos näete ühte meie katset - sahharoosikristallide lahustuvus.
Töövahendid (saime koolist): mikroskoop, alusklaas,katteklaas, suhkur, jood (pildid on briljantroheline, videos asendasime joodiga), vesi, pipett, digikaamera.
Põhjalik töökäik on nähtav leheküljel " Sahharoosikristallide lahustuvus", samuti ka digikaameraga tehtud pildid.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.