Recent Changes

Tuesday, November 30

 1. page home edited ... Bioloogia katsed Gustav Adolfi Gümnaasium 11D 11.D Leida Pello, Liisa-Henriette Allikas…
  ...
  Bioloogia katsed
  Gustav Adolfi Gümnaasium
  11D11.D
  Leida Pello, Liisa-Henriette Allikas
  õpetajaõpetaja: Helina Reino
  ...
  osaleda Koolielu konkursil.Antudkonkursil. Antud konkursi töö
  Allolevas videos näete ühte meie katset - sahharoosikristallide lahustuvus.
  Töövahendid (saime koolist) :mikroskoop,koolist): mikroskoop, alusklaas,katteklaas, suhkur,
  ...
  (pildid on briljantroheline ,videosbriljantroheline, videos asendasime joodiga),vesi,joodiga), vesi, pipett, digikaamera.
  ...
  " Sahharoosikristallide lahustuvus". ,samutilahustuvus", samuti ka digikaameraga tehtud pildid. Katsed pärinevad Urmas Kokassaare raamatust "Laboratoorsete tööde kogumik gümnaasiumile".
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
  (view changes)
  2:18 am
 2. page home edited ... Leida Pello, Liisa-Henriette Allikas õpetaja Helina Reino ... osaleda Koolielu konkursil.…
  ...
  Leida Pello, Liisa-Henriette Allikas
  õpetaja Helina Reino
  ...
  osaleda Koolielu konkursil.konkursil.Antud konkursi töö katsed pärinevad 11. klassi õpilastelt.
  Allolevas videos näete ühte meie katset - sahharoosikristallide lahustuvus.
  Töövahendid (saime koolist) :mikroskoop, alusklaas,katteklaas, suhkur, jood (pildid on briljantroheline ,videos asendasime joodiga),vesi, pipett, digikaamera.
  ...
  on nähtav järgmisel leheküljel " Sahharoosikristallide lahustuvus". ,samuti ka
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
  (view changes)
  2:06 am
 3. page home edited Bioloogia katsed Gustav Adolfi Gümnaasium 11D Leida Pello, Liisa-Henriette Allikas õpetaja…

  Bioloogia katsed
  Gustav Adolfi Gümnaasium
  11D
  Leida Pello, Liisa-Henriette Allikas
  õpetaja Helina Reino
  Õpetaja andis meile ülesandeks teha bioloogia tunnis laborotoorseid töid. Me saime valida mitmete erinevate tööde vahel ning tegemiseks oli aega 5 õppetundi, kasutada saime koolis olevaid mikroskoope. Katsed pärinevad Urmas Kokassaare raamatust "Laboratoorsete tööde kogumik gümnaasiumile". Katseid tehes nägime, et ise katseid sooritades jäi materjal paremini meelde ja oli arusaadavam kui õpetajat klassi ees kuulates. Valmis preparaadid pidime paberile joonistama ning õpetajale esitama, kuna joonistatud pildid ei sarnanud väga nähtuga, otsustasime katsetada pildistamist tavalise digikaameraga. Tulemus oli üllatavalt hea ning identne nähtuga ja kui esitasime tööd õpetajale, soovitas ta osaleda Koolielu konkursil.
  Allolevas videos näete ühte meie katset - sahharoosikristallide lahustuvus.
  Töövahendid (saime koolist) :mikroskoop, alusklaas,katteklaas, suhkur, jood (pildid on briljantroheline ,videos asendasime joodiga),vesi, pipett, digikaamera.
  Põhjalik töökäik on nähtav järgmisel leheküljel ,samuti ka digikaameraga tehtud pildid. Katsed pärinevad Urmas Kokassaare raamatust "Laboratoorsete tööde kogumik gümnaasiumile".

  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
  (view changes)
  2:02 am

Monday, November 29

 1. page Sahharoosikristallide lahustuvus edited Töö Töö nr. 4 ... nende lahustuvus Töövahendid: Töövahendid: Mikroskoop, alusklaas, s…
  Töö
  Töö
  nr. 4
  ...
  nende lahustuvus
  Töövahendid:

  Töövahendid:
  Mikroskoop, alusklaas, silmapipett ,silmapipett, briljantrohelise vesilahus, sahharoos, vesi .vesi.
  Töö käik: Puistasime alusklaasile suhkrukristalle. Mikroskopeerisime ja vaatlesime kristallide värvust, suurust ning kuju. Lisasime tilga vett ja briljantrohelise vesilahust. Jälgisime lahustumisprotsessi.
  Pildid:
  (view changes)
 2. page Rasvkoe ehitus edited Töö Töö nr. 30 ... rasvarakkude ehitus Töövahendid: Töövahendid: Mikroskoop, alusklaas…
  Töö
  Töö
  nr. 30
  ...
  rasvarakkude ehitus
  Töövahendid:

  Töövahendid:
  Mikroskoop, alusklaas,
  ...
  värsket seapekki.
  Töö

  Töö
  käik: Võtsime
  ...
  ettevaatlikult katteklaasile. Saadud preparaati mikroskopeerisime nii väikse kui suure suurendusega.
  Pildid:
  Väike suurendus:
  (view changes)

Friday, November 26

More